PREISE

1  x  pro Woche Training         monatl. Mitgliedsbeitrag € 39,-

2 x  pro Woche Training         monatl. Mitgliedsbeitrag € 49,-

Ab 3 x pro Woche Training   monatl. Mitgliedsbeitrag € 59,-